josefinee!

Kategori: Words

Words

Vad som skrämmer mig mest är att han alltid kommer vara idealbilden av vad jag vill ha.
Inte för att han är si eller så utan för att han är han.

Upp